Ιαν 21 2017

Σας πήρε αρκετό χρόνο, αλλά έχετε κάνει τα πάντα, ώστε να «ανακοινώσετε» τη γέννηση του παιδιού σας στο κράτος. Ή σχεδόν τα πάντα… Μένει ακόμη η δήλωση στην εργασία σας, με σκοπό να λάβετε και το αντίστοιχο οικογενειακό επίδομα. Επειδή όμως κάθε φορέας χρειάζεται άλλα δικαιολογητικά, για περισσότερες[…]

Περισσότερα